Farmacevtska industrija
Reference

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

KRKA d.d.​​ 

Novo mesto

Vgradnja in priključitev naprave za termično oksidacijo - RTO

- obrat Notol 2, Novo mesto

2014

- obrat Sinteza 1, Krško,​​ 

2013

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

LEK d.d.

Ljubljana

Projektna dokumentacija (IDZ, PGD, PZI, PID)

- IDZ, PGD, PZI vgradnja sistema za čiščenje odpadnega zraka, obrat Lendava.

2016

- PGD, PZI povečanje hladilnih kapacitet, obrat Ljubljana.

2016

- PZI, parovod med cevnim mostom in objektom 07, obrat Mengeš.

2016

- PZI rekonstrukcija sistema odpadnega zraka, obrat Ljubljana.

2016

- PZI, nadgradnja kompresorske postaje v energetskem objektu 2E11, obrat Prevalje.

2016

- IDZ, PGD, širitev proizvodnje Lek Prevalje, čiščenje odpadnega zraka, vgradnja RTO.

2016

- PZI, povečanje kapacitet hladilnega sistema 6/12°C, obrat Mengeš.

2015

- PZI, rekonstrukcija parne razdelilne postaje, obrat Ljubljana.

2015

- PZI parna kotlovnica na kurjenje odpadnih topil, kapaciteta 1x12 t/h, obrat Mengeš

2014

- PZI, Rekonstrukcija hladilne postaje v energetskem objektu 2E11, obrat Prevalje.

2014

- PZI, free cooling v hladilni postaji, obrat Mengeš.

2014

- plinovod, obrat Mengeš.

2013

- kompresorska postaja, obrat Ljubljana

2013

- rekonstrukcija hladilne postaje NT, obrat Ljubljana

2012

- naprava za termično oksidacijo odpadnega zraka,​​ 

2012

obrat Prevalje

- PGD, PZI naprava za termično oksidacijo odpadnega zraka RTO2, obrat Ljubljana

2012

- PZI hladilna postaja, obrat Ljubljana

2012

- PGD, PZI naprava za termično oksidacijo odpadnega zraka, obrat Ljubljana

2012

- visokotlačni parovod in kondenzno omrežja, obrat Ljubljana

2011

- naprava za termično oksidacijo odpadnega zraka,​​ 

2011

obrat Mengeš

- hladilna postaja, obrat Ljubljana

2010

- rekonstrukcija hladilne postaje, obrat Ljubljana

2010

- vgradnja generatorja čiste pare, obrat Ljubljana

2010

- naprava za termično oksidacijo odpadnega zraka (RTO2), obrat Ljubljana

2008

- rekonstrukcija parne kotlovnice za kurjenje odpadnih topil, obrat Mengeš

2007

- skladišče in distribucija odpadnih topil za kotlovnico, obrat Mengeš

2007

- parna kotlovnica, obrat Mengeš

2006

- kompresorska postaja, obrat Mengeš​​ 

2006

- parna kotlovnica za kurjenje odpadnih topil, obrat Lendava

2005

- kompresorska postaja, obrat Ljubljana

2005

- parna kotlovnica, obrat Prevalje

2004

- parna kotlovnica, obrat Poljska,

2002

- parna kotlovnica, obrat Romunija,

2002

- parna kotlovnica obrat Lendava,

2000

I

Izgradnja kotlovnice

- obrat Mengeš

2006

- Hotel LEK Kranjska gora

2004

- obrat Prevalje

2004

- obrat Lendava

1999

I

Vgradnja in priključitev naprave za termično oksidacijo – RTO

- obrat Lendava,

2016

- obrat Prevalje,​​ 

2013

- obrat Ljubljana,​​ 

2012

- obrat Mengeš,​​ 

2011

- obrat Ljubljana,

2008

I

Izgradnja kompresorske postaje

- obrat Prevalje

2014

- obrat Ljubljana

2013

- obrat Mengeš

2006

- obrat Ljubljana

2005

I

Izgradnja hladilne postaje

- izgradnja free cooling sistema v hladilni postaji, obrat Lendava

2014

- izgradnja free cooling sistema v hladilni postaji, obrat Ljubljana

2014

- rekonstrukcije hladilne postaje NT, obrat Ljubljana

2012

- rekonstrukcija hladilne postaje, obrat Ljubljana

2011

- izvedba zaprtega hladilnega sistema, obrat Ljubljana

2007

- izvedba zaprtega hladilnega sistema, obrat Prevalje

2004

- izvedba zaprtega hladilnega sistema, obrat Mengeš

2003

- izvedba zaprtega hladilnega sistema, obrat Ljubljana

2003

I

Skladišče odpadnih topil

- obrat Mengeš

2007

I

Rekonstrukcija parne kotlovnice za kurjenje odpadnih topil

- obrat Mengeš

2014

- obrat Mengeš

2007

- obrat Lendava

2005

I

Izdelava kondenzacijske naprave za čiščenje odpadnega zraka

- obrat Mengeš

2011

Izvedba visokotlačnih parovodov in kondenznega omrežja​​ 

- VIALE 2, obrat Ljubljana

2012

I

Izgradnja internega visokotlačnega plinovoda

- obrat Mengeš

2013