Področja dejavnosti

Industrijska energetika

Soproizvodnja toplote in električne energije

Ekologija

 • parni termoenergetski sistemi
 • vročevodni termoenergetski sistemi
 • toplovodni termoenergetski sistemi
 • termo oljni termoenergetski sistemi
 • biomasni sistemi
 • hladilni sistemi
 • kompresorske postaje
 • merilno reducirne proge
 • soproizvodnja toplote in električne energije s plinsko turbino
 • soproizvodnja toplote in električne energije s parno turbino
 • soproizvodnja toplote in električne energije z motorjem z notranjim izgorevanjem
 • čiščenje odpadnega zraka po sistemu termične oksidacije (RTO)
 • sežig odpadnih gorljivih snovi v termoenergetiki.