Obseg dejavnosti

Nudimo storitve s področja projektiranja in tehničnega svetovanja, izvajalskega inženiringa in investitorskega inženiringa na področju industrijske energetike. Za kvalitetno opravljene storitve skrbi utečena ekipa diplomiranih inženirjev, ki prisluhne vašim potrebam.

Projektiranje in tehnično svetovanje

– pred investicijske študije, študije izvedljivosti, elaborati

– izdelava projektne dokumentacije

 • idejna zasnova, IDZ
 • idejni projekt, IDP
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PGD
 • projekt za izvedbo, PZI
 • projekt izvedenih del, PID

izdelava tehnične dokumentacije

 • kvalifikacija načrtov, DQ
 • kvalifikacija montaže, IQ
 • kvalifikacija obratovanja, OQ
 • izvedba dokazila o zanesljivosti objektov, DZO

Izvajalski inženiring

 • izgradnja parne, vročevodne ali toplovodne kotlovnice
 • izgradnja termooljne kotlovnice, izvedba termooljnih sistemov
 • izgradnja sistemov za termično oksidacijo odpadnega zraka (RTO)
 • izgradnja hladilne postaje in izvedba hladilnih sistemov
 • izgradnja kompresorskih postaj in kompresorskih sistemov
 • izgradnja merilno reducirnih prog za paro in zemeljski plin
 • izgradnja sistemov za pripravo vode (mehčalna naprava, reverzna osmoza, termični odplinjevalnik, doziranje kemičnih sredstev …)
 • razvodi vroče vode, tople vode, termoolja, ….
 • razvodi spiralnih prezračevalnih cevi v »SAFE« izvedbi
 • razvodi GMP medijev
 • parovodne instalacije
 • kondenzne instalacije
 • plinske instalacije

Investitorski inženiring

 • sodelovanje pri evalvaciji ponudb opreme in izvajalcev
 • nadzor nad izvajanjem del, projektantski nadzor
 • nadzor nad izvajanjem predajne dokumentacije