Živilska industrija
Reference

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

BIRRA PEJA Sh.A.​​ 

Peć, Kosovo

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice 8,5 MW, x 10 bar

2008

* projektna dok. in izgradnja razvodnega omrežja pare in kondenzata

2008

* projektna dok. in izgradnja energetskih postaj pare in kondenzata

2008

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

DROGA KOLINSKA d.d.​​ 

Ljubljana

* rekonstrukcija sistemov v parni kotlovnici Središče ob Dravi

2008

* plinifikacija pražilne peči Ljubljana

2005

* projektna dokumentacija in rekonstrukcija parne kotlovnice MIRNA

2003

* projektna dokumentacija za termooljno kotlovnico MIRNA

1999

* projektna dokumentacija in izvedba parne kotlovnice BELSAD

1999

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

ETA d.d.​​ 

Kamnik

* projektna dokumentacija za izgradnjo parne kotlovnice s tehnološkimi razvodi in ogrevanjem proizvodnih prostorov, ​​ 4,55 MW, 10 bar

2010

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

GEA d.d.​​ 

Slovenska Bistrica

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice ​​ 13 bar

2002

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice ​​ 75 bar

2000

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.

* rekonstrukcija parne kotlovnice LM Maribor

2004

* rekonstrukcija parne kotlovnice LM Kočevje

2003

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

PEKARNA PEČJAK d.o.o.​​ 

Škofljica

* projektna dokumentacija in vgradnja parnega kotla v obratu Trzin

2003

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

PIVKA d.d.

* projektna dokumentacija in plinifikacija parne kotlovnice na UNP.

2016

Pivka

* vgradnja ogrevalnega kotla za kurjenje BIO plina, ​​ 200kW, 90/70°C.

2015

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice s termično pripravo vode, ​​ 4000 kg/h, 10 barn.

2014

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

PIVOVARNA UNION d.d.​​ 

* izgradnja vročevodne kotlovnice s kompletnimi kotlovniškimi sistemi, kapaciteta 2 x 10 MW, temperaturni režim 140/120°C.

2016

Ljubljana

* izvedba projektne dokumentacije PGD, PZI za izdelavo nove vročevodne kotlovnice kapacitete 2x 10 MW.

2014

* projektna dokumentacija in dobava by-pass reducirne postaje za parno turbino​​ 

2011

* izvedba sistema za proizvodnjo sterilne pare

1999

* rekonstrukcija parnih kotlov Walther&Cie

1998

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

RADENSKA d.d.

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice s termično pripravo vode, ​​ 1x 5 MW, 10 bar

2008

Radenci

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

ZUPANEC Janez

* projektna dokumentacija za izgradnjo objekta za kisanje zelje in repe ter predelavo kmetijskih izdelkov

2013

Voglje

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

ŽITO d.d.

* rekonstrukcija plinske toplovodne kotlovnice

2012

Ljubljana

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

ŽITO GORENJKA d.d.

* izvedba toplotne energetske postaje - obrat čokolada

2012

Lesce

* izvedba dvojnih nerjavnih ogrevanih cevovodov za razvod čokolade

2010

* izvedba dvojnih nerjavnih ogrevanih cevovodov za razvod čokolade

2008

* priklop talilcev maščob na energetski sistem

2005

* priklop nove čokoladne linije na energetski in tehnološki sistem

2005

* projektna dokumentacija in izvedba kompresorske postaje

2005

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice - Pekarna

2003

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice - Čokolada

2002