Kemična industrija
Reference

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

CINKARNA CELJE d.d.,

*izgradnja parne kotlovnice s termično pripravo vode, ​​ kapacitete 25 + 12 t/h, 24 barn, temp. 250°C.

2017

* projektna dokumentacija za izgradnjo parne kotlovnice s termično pripravo vode, ​​ kapacitete 25 + 12 t/h, 24 barn, temp. 250°C.

2016

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

HELIOS d.d.,​​ 

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice s termično pripravo vode, ​​ 2000 kg/h, 10 barn.

2017

* projektna dokumentacija termooljne kotlovnice kapacitete, ​​ 2x3,5 kW temperaturni režim 320/280°C.

2017

* projektna dokumentacija in izgradnja toplovodne kotlovnice kapacitete, ​​ 2x1,6 MW, temperaturni režim 140/120°C

2017

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice v TBLUS

2004

* rekonstrukcija parne kotlovnice v Kemični tovarni Domžale

1998

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

JUB d.d.

Obrat Nova vas

* projektna dokumentacija PZI in izvedba plinifikacije parne kotlovnice na UNP

2017

* projektna dokumentacija IDZ, PGD za izgradnjo biomasne parne kotlovnice

2016

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice 2 MW, x 10 bar

2010

* projektiranje in izvedba instalacij hladilne vode, kondenzata, pare, komprimiranega zraka, vakum sistema za linijo Proizvodnja embalaže

2008

* izgradnja ogrevalne kotlovnice z razvodom

2008

* dobava in montaža akumulatorja pare

2008

* projektna dokumentacija in izvedba instalacij pare in kondenzata Proizvodnja EPS 3

2007

* projektna dokumentacija priklop predekspanderja na teh. medije

2000

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

MELAMIN d.d.

Kočevje

IDZ, PZI, PID, Rekonstrukcija sistema za čiščenje odpadnega procesnega zraka

2016

PGD, izgradnja energetskega mostu Melamin

2016

PZI, PID, predelava sušilnika Artos

2016

* projektna dokumentacija IDZ, PGD, PZI, PID za izgradnjo biomasne parne kotlovnice kapacitete 13 t/h, 16bar

2014

* rekonstrukcija termične priprave vode

2008

* izvedba nadzora porabe tehnološke pare in goriva SRKO

2008

* rekonstrukcija parnega kotla za obratovanje z daljinskim nadzorom

2007

* rekonstrukcija sistema za zvezno napajanje parnega kotla ĐĐ

2002

* obnova – rekonstrukcija rezervoarja za SR kurilno olje

2002

* projektna dokumentacija za izgradnjo termo-oljne kotlovnice

1998

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

JULON d.d.

Ljubljana

* projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo parne regulacijske proge Econyl 12 t/h, 8 barn​​ / 7,5 barn

2016

* projektna dokumentacija in izvedba parno reducirne postaje 8t/h

2011

* projektna dokumentacija in izvedba širitve termo-oljnega sistema

2011

* projektna dokumentacija in izvedba širitve termo-oljnega sistema

2008

* rekonstrukcija mobilne parne kotlovnice

2007

* projektna dok. za rekonstrukcijo term-ooljne kotlovnice - Ljubljana

2007

* projektna dokumentacija za rekonstrukcijo parne kotlovnice - Štore

2001