Papirna industrija
Reference

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

DS SMITH d.o.o.

Rakek

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice s termično pripravo vode, ​​ 1600 kg/h, 13 barn, izvedba parno kondenznih instalacij za kartonski stroj.

2016

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

DUROPACK TESPACK d.o.o.

Brestanica

* projektna dokumentacija PZI, PID in vgradnja parnega kotla HKB Ketelbouw v obstoječo parno ktlovnico

2016

* rekonstrukcija - modernizacija parne kotlovnice​​ 

2012

* izgradnja novega sistema za termično pripravo napajalne vode​​ 

2009

* rekonstrukcija sistema za termično pripravo napajalne vode​​ 

2006

* rekonstrukcija parnega kotla OMNICAL TPV 9

2005

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

GORIČANE d.d.

Medvode

* projektna dokumentacija in izgradnja parne kotlovnice s termično pripravo vode, ​​ 1x 16 MW, 10 bar

2010

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

KOLIČEVO KARTON d.d.

Domžale

* projektna dokumentacija IDZ za izgradnjo kogeneracijskega postrojenja kapacitete, ​​ el.moč. 30MW, toplotna moč 70 MW

2012

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

LEPENKA d.d.

* rekonstrukcija parnega kotla za obratovanje z daljinskim nadzorom

2009

Tržič

Lepenka Tržič

* rekonstrukcija parnega kotla za obratovanje z daljinskim nadzorom

2008

Paloma Prevalje

* vgradnja ECO I. v parni kotel

2007

* rekonstrukcija parne kotlovnice Paloma Prevalje

2005

* projektna dokumentacija in plinifikacija parnega kotla

2001

INVESTITOR

VRSTA DEL

​​ LETO

VALKARTON d.d.

* projektna dokumentacija in izvedba ogrevalne kotlovnice

2009

Logatec

* projektna dokumentacija in izvedba parne kotlovnice

2005

* projektna dokumentacija in izvedba zaprtega sistema kondenzata

2002

* rekonstrukcija parnega kotla Đuro Đaković S1000

1998